Ana sayfa Medyumluk Gerçek Medyum ve Medyumluk Nedir

Gerçek Medyum ve Medyumluk Nedir

561
0

Dünyadan bedeni ile ayrılmış olan ruhlar ile iletişime geçen, aracı olarak mesaj ileten, özel yetenekleri bulunan ve çeşitli büyüler yaparak insanlara yardımcı olan kişilere medyum denmektedir. Kelime anlamı olarak Fransızca Medium kelimesinden dilimize geçmiş olan medyum kelimesi Fransızca olarak aracı anlamına gelmektedir. Sıradan insanlardan farklı özelliklere sahip olan ve bu özellikleri genellikle doğuştan alan medyumlar psişik yönden ileri derecelerde hassas olan kişilerdir. Psişik güçlere sahip oldukları için ruhlar ile iletişim kurabilen medyumlar aynı zamanda canlıların ve nesnelerin zihinlerine etki ederek iletişim kurabilen kişilerdir. Bu özellikleri ile cansız nesnelerin yerini değiştirebilen, canlıların zihinsel kontrolünü sağlayabilen medyumlar ülkemizde çok fazla insan tarafından ziyaret edilmektedir.

Medyumların İletişim Yöntemleri

Özel güçlere sahip olan ve psişik güçleri ile farklı karakterleri olana medyumlar normal insanlardan farklı olarak iletişim yöntemleri kullanıyorlar. Normal insanlar 5 duyu organı ile iletişim kurarken medyumlar 5 duyu organının algıladıkları sinyallerden farklı sinyalleri algılayarak iletişim kurarlar.Bu özellikleri ile insanlardan farklı olarak ruhlar ile iletişim kurabilen, canlıların zihinlerini kontrol edebilen medyumlar iletişim yöntemi olarak şu yöntemleri kullanırlar.

  • Kulağa gelene sesler, titreşimler ve sinyalleri,
  • Altıncı his yöntemi ile kurulan iletişim,
  • Tırnaklar üzerinden algılanan sinyaller ile kurulan iletişim,

Bu yöntemler medyumların genel iletişim yöntemleri olmakla birlikte bazı medyumlar sadece kulağa gelen titreşim ve sinyaller ile iletişim kurarken bazı medyumlar ise tırmakları ve diğer iletişim yöntemlerini tercih etmektedir.

Altıncı His İle İletişim Kurmak

Gerçek bir medyum olan kişilerde doğuştan gelen psişik güçler altıncı hislerinin çok gelişmesini sağlar. Medyum nedir cümlesinin açıklamasına gelecek olursak, bu özellik zamanla her şeyi önceden hissetme, düşünülenleri algılama, zihinlerde oluşan sinyallerin algılanması veya zihinlere sinyal gönderilmesi gibi özellikleri ortaya çıkmasını sağlar. İnsanlar arasında altıncı his olarak bilinen bu yöntem medyumlar için düşünce gücü olarak tanımlanmaktadır. Düşünce gücü çok yüksek olan medyumlar herhangi bir konu üzerine çok fazla yoğunlaşarak yoğunlaştıkları konu ile ilgili farklı sinyalleri algılamaya başlarlar. Bu sinyaller canlılardan elde edilen sinyaller olabildiği gibi nesneler üzerinden alınan sinyaller de olabilmektedir. Algıladıkları sinyalleri  dönüştürerek düşünce haline getiren medyumlar bu özellikleri ile hem zihinsel düşünceleri algılayabilmekte hem de bedenleri ile bu dünyadan ayrılmış olan ruhlar ile iletişim kurabilmektedir. Düşünce gücünü kullanan medyumlar çevrelerindeki sinyalleri alırken veya yoğunlaştıkları konular hakkında sinyalleri ve titreşimleri dönüştürürken kendi kendilerine konuşabilirler.

Kulağa Gelen Sesler İle iletişim Yöntemi

Medyumlar, genel olarak ruhlar ile iletişim kuran kişiler olarak bilinirler. Ruhlar ile iletişim kurarken kullandıkları iletişim yöntemlerinden biri olan kulağa gelen sesler ve titreşimler ile ruhlara ulaşan medyumlar kulaklarına gelen titreşimler, sesler ve sinyaller iletişim kurarlar. Çevrelerinden gelen sesleri dinleyen ve yoğunlaştıkları konular ile ilgili olan sesleri ve titreşimleri dinleyerek düşünceye dönüştüren medyumlar bu özellikleri ile ruhlar ile iletişim kuruyorlar. Bu iletişim yöntemi ile iletişim kuracakları nesneler, canlılar ve ruhlar için özel eşyalar ve nesneler kullanan medyumlar bu nesneler ve eşyalar aracılığı ile çevrelerindeki seslere ulaşmaktadırlar.

Tırnaklara Bakarak İletişim Kurmak

Psişik güçleri çok üst düzeyde olan medyumların tercih ettiği ve başarılı oldukları bir yöntem olan tırnaklara bakarak iletişim kurmak yönteminde medyum hoca, karşısında yer alan kişinin tırnaklarına bakarak tırnak üzerindeki haritalar aracılığı ile konu hakkında bilgi topluyorlar. Altıncı hisleri çok güçlü olan medyumlar özellikle tırnaklar üzerinden iletişim kurmayı tercih ediyorlar. Bu yöntem ile iletişim kuran medyumlar profesyonel olarak çok yüksek başarı oranı sağlıyorlar. Psişik güçleri çok üst düzeyde oldukları için insan tırnaklarını bir televizyon ekranı gibi izler ve ihtiyaç duydukları bilgileri toplarlar.

Medyum Çeşitleri

Medyumlar, iletişim yöntemlerinin yanı sıra idrak ve irade yönünden medyumluk ve tezahür yönünden medyumluk olarak üçe ayrılmaktadır. Bunu açıklarken de için medyum nedir sorusuna cevap arıyoruz.

Tezahür yönünden medyumluk; Fiziksel ve zihinsel olarak ikiye ayrılana tezahür yönünden medyumluk fiziksel açıdan olduğunda ruhsal olarak iletişim olmadan sadece materyalizasyon ve levitasyon gibi fiziksel olayların olduğu bir medyumluk yöntemidir. Bu medyumluk yönteminde medyumlar genel olarak bazı materyaller kullanarak iletişim kurarlar. Kullanılan metaryaller hocalara göre değişkenlik gösterebileceği gibi benzerlikte gösterebilir.

Zihinsel yönden medyumluk; Materyalizasyon yönteminden tamamen bağımsız olarak yapılan bu medyumlukta doğrudan ruhsal alanda iletişim kurulur, ve bu yöntem il Eruhlar ile iletişim geçilir.

İdrak ve irade yönünden medyumluk; bu medyumluk yöntemi de kendi içinde 3 gruba ayrılıyor. Birbirlerinden tamamen bağımsız olarak yapılan bu medyumluk türleri şu şekilde sıralanabilir.

  • Mekanik medyumluk; Medyumlar bu yöntemi tercih ettiklerinde kendi iradelerini kullanmazlar. İdraksız şekilde olaylara tanık olan ve dışarıdan kişilerin ve nesnelerin vermiş olduğu bilgiler ile yapılan bir medyumluk yöntemidir.
  • Sezgisel medyumluk; Sezgisel yönden çok güçlü olan medyumlar kendi iradeleri ile işleri yapıyorlar. Sezgisel yöntemler ile iletişim kurarak iletişimde kurdukları zihinler veya ruhlar iel iletişimde kalarak aracılık yaparlar.
  • Otomatik medyumluk; İradenin olmadığı bir medyumluk yöntemi olarak uygulanan bu yöntemde medyumlar kişilerin hareketlerine göre ve algılarına göre hareket ederek iletişim kurarlar.
Gerçek Medyum ve Medyumluk Nedir
medyum veya medyumluk nedir

Nasıl Medyum Olunur?

Medyum olabilmek için çok fazla özelliğe sahip olmanız gerekiyor. İçinden gelen herkesin medyum olamadığı gibi herhangi bir kursa veya okula giden kişilerde medyum olamazlar. O zaman medyum nedir ve peki nasıl medyum olunur?

Medyum olabilmek için doğuştan gelen yeteneklerinizin olması gerekiyor. Doğuştan gelen yeteneklerinizin olması da medyum olabilmek için yeterli bir kriter değildir. Sahip olduğunuz yetenekleri ve özellikleri doğru bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Doğuştan gelen yeteneklerinizin olması medyum olmak için yeterli olmadığı gibi bu özelliklerin yanlış kullanılması durumunda kişiler kendilerine de zarar verebilirler. Medyumlar, ruhani varlıkları yetenekleri ile kontrol edebilen ve yönetebilen kişiler olduğu için doğuştan gelen yetenekleri doğru kullanamadığınızda ruhani varlıkları kontrol etme durumunuz ortadan kalkarak size zarar verebilir.

Medyum olmak isteyenler öncelikle altıncı hislerinin güçlü olup olmadıklarını kontrol etmeliler. Altıncı his kontrolü için ortamda bulunan ve insan kulağının algılayamadığı frekansları duyabiliyor olmak, ortamda bulunan ve hissedilemeyen titreşimleri hissediyor olmak gereklidir. Bu özelliklere sahip olan kişiler insanların düşünsel özelliklerine erişebilir ve onların fikirlerini hissederek bu fikirlere sahip olabilirler. Bu nedenle medyum olmak isteyenler öncelikle altıncı hislerinin güçlü olmasını sağlamalıdır. Bu durum doğuştan edinilen bir yetenek olduğu gibi sonradan edinilen bir yetenek olarak da bilinir.

Medyum Özellikleri

  • Medyumlar, normal insanlardan çok farklı olan ve doğa üstü güçlere sahip olarak bir şeyleri kontrol eden ve ruhlar ile iletişime geçebilen kişilerdir. Bu yeteneklerinin dışında altıncı hisleri çok yüksek olan medyumlar temel amaç olarak insanlığa faydalı olmak için çalışırlar.
  • Ayrıcalıklı kişiler olan medyumlar sıradan insanlar gibi yaşamazlar. Yaşantıları çok farklı olan medyumlar için somut ve maddi kavramların önemi yoktur. Ruhani güçler ile iletişime geçen medyumlar için manevi özellikler ön planda olup normal insanların duymadıkları ve algılayamadıkları şeyleri algılayabildikleri için farklı duygular yaşarlar.
  • Gerçek medyumlar altıncı hislerinin yanı sıra sezgisel özellikleri de güçlü olan kişilerdir. Bu özellikleri ile canlıların zihinsel düşüncelerini öğrenebilen, zihinleri kontrol edebilen medyumlar cansız varlıkları da telekinezi yöntemi ile hareket ettirebilirler. Özellikle ruhlar ile iletişime geçerken nesneleri hareket ettiren medyumlar bu yolla daha kolay iletişim kurabilirler.
  • Ruhani güçlere sahip olan medyumlar, bu güçlerini alelade işler için kullanmazlar. Gerçekten ihtiyacı olan kişiler ve durumlar için ruhani güçlerini kullanan medyumlar, kendilerinden yardım isteyen kişilerin mevcut durumlarının önemini altıncı hisleri ile öğrenebilirler.

Medyumlar Nasıl Bakıyorlar?

İnsanlara faydalı olmak için doğa üstü güçlerini kullanan medyumlar ihtiyaç sahiplerine bakarken öncelikle gerçekten ihtiyaç içinde olup olmadıklarını sezgisel güçleri ile anlarlar. Eğer yardım isteyen kişi gerçekten bu yardıma ihtiyaç duyuyorsa medyumlar altıncı hisler ile bu kişilerin zihinsel dünyasına girerek ihtiyaçları olan bilgileri toplarlar. Medyumlar gerek duyduklarında karşılarındaki kişilere farklı sorular sorarak bilgi toplayabilirler.

Bu işlemlerden sonra karşıdaki kişinin kötü enerjisini ortamdan uzaklaştıran medyumlar bu sayede daha kolay iletişim kurma imkanını yaratmış olurlar. Karşısındaki kişinin kötü enerjisinden arınmasını sağlayan medyumlar bu sayede hem karşısındaki kişinin zihinsel ögelerine kolayca ulaşabilir hem de iletişim kurmak istediği ruhani güçler ile kolayca iletişim kurabilir. Ayrıca ortamda bulunan kötü enerji medyumların ortamdaki frekansları ve titreşimleri algılayabilmesi için ortamda temiz enerji olması gereklidir. Medyumlar bu konulara çok hakim oldukları için öncelikle hem ihtiyaç sahibi kişinin hem de ortamın kötü enerjisini temizlemekle bakıma başlarlar. Daha sonra medyum hoca kendisi için gerekli olan bilgileri ve düşünceleri toplayarak ihtiyaç sahibi kişiye faydalı olabilmek için çalışmalarını yapar. Medyum nedir ve ne değildir? Yaptığı çalışmalar sonucunda insanlara faydalı olan medyumların bakım teknikleri de farklılık gösterir. Bazı medyumlar materyaller kullanarak bakım yaparken bazı hocalar ise dualar yardımı ile bakı yaparlar.

Gerçek Medyum ve Medyumluk Nedir

Medyumlar Büyü Yapar Mı?

Özel yetenekleri ile bilinen gerçek medyumlar sadece ruhani güçler ile iletişime geçen veya zihinsel olarak farklı kişileri yönlendiren kişiler değillerdir. Doğuştan gelen yeteneklerinin yanı sıra dualar ve ayetler ile araları çok iyi olan medyumlar çeşitli büyüleri de yapmaktadırlar. Büyü konusunda çok deneyimli olan medyumlar çeşitli konularda büyü ve vefk yaparak insanlığa yararlı oluyorlar. Büyü ile ilgili olarak birçok konu da büyü yapan medyumlar aynı zamanda insanlara yapılmış olan büyüleri de bozabiliyorlar. Büyü bozmak erkesin harcı olmadığı için büyü yapılmış kişilerin yardımına medyumlar yetişiyor.

Aşk büyüsü, ayrılma büyüsü, birleşme büyüsü, bağlanma büyüsü, başarı büyüsü, evlenme büyüsü, çocuk büyüsü, haset büyüsü gibi çok sayıda büyü yöntemini bilen ve uygulayan medyumlar insanların ihtiyaçları olan konulara yönelik olarak özel büyüler de yapıyorlar. Büyü yapmak için özel yeteneklere sahip olan medyumlar büyü ile özel yeteneklerini birleştirerek sizlere yardımcı oluyorlar. Büyü yaptırmak isteyen insanlara maddi amaçları geri plana atarak yardımcı olan medyumlar kendilerinden yardım isteyen kişilerin gerçekten ihtiyaç içinde olup olmadıklarını kendi yöntemleri ile tespit ediyorlar. Gerçekten yardıma ihtiyacı olan kişilere büyü yaparak yardımcı olan medyumlar günümüzde insanların yardım almak için çok fazla başvurduğu kişilerdir.

Gerçek medyumluk yaparken farkı objeleri kullanan medyumlar büyü yaparken de farklı objeler kullanabiliyorlar. Her medyum kendine göre farklı bir teknik kullandığı için büyü yaparken veya büyü bozarken de farklı objeler kullanabiliyorlar. Büyü yaparken taşları kullanabilen medyumlar, kartlardan yardım alabilir, insanların parçaları olan saç kılları, tırnaklar, elbiseler veya kullandıkları diğer şeyleri da obje olarak kullanabilirler. Günümüzde çok yaygın olarak yapılan büyüler için kullanılan objelerin bir kısmı değişiklik göstermiş olsa da temel olarak kullanılan objeler benzerlik göstermektedir. Yapılan büyülerin bozulması için kullanılan objelerde değişiklik görülmektedir.

Bu sayfa faydalı oldu mu?
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here